برای شروع میزبانی وب خود ابتدا دامنه مورد نظر را برای ثبت/انتقال وارد کنید ....
لطفا حروف ها و اعدادی را که در تصویر مشاهده می کنید در جعبه مربوطه وارد کنید.

captcha

قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت هزینه انتقال هزینه تمدید
.com 1 ریال430,000 ریال400,000 ریال400,000
.info 1 ریال470,000 ریال470,000 ریال470,000
.net 1 ریال470,000 ریال470,000 ریال470,000
.org 1 ریال500,000 ریال500,000 ریال500,000
.biz 1 ریال470,000 ریال470,000 ریال470,000
.ir 1 ریال60,000 ریال60,000 ریال60,000
.us 1 ریال250,000 ریال250,000 ریال250,000
.tv 1 ریال1,800,000 ریال1,800,000 ریال1,800,000
.name 1 ریال390,000 ریال390,000 ریال390,000
.bz 1 ریال1,200,000 ریال1,200,000 ریال1,200,000
.mobi 1 ریال910,000 ریال910,000 ریال910,000
.in 1 ریال510,000 ریال510,000 ریال510,000
.cc 1 ریال990,000 ریال990,000 ریال990,000
.pro 1 ریال700,000 ریال700,000 ریال700,000
.ru 1 ریال720,000 ریال720,000 ریال720,000
.ca 1 ریال720,000 ریال720,000 ریال720,000
.es 1 ریال530,000 ریال530,000 ریال530,000
.de 1 ریال490,000 ریال490,000 ریال490,000
.co.ir 1 ریال55,000 ریال55,000 ریال55,000
.mn 1 ریال2,200,000 ریال2,200,000 ریال2,200,000
.me 1 ریال800,000 ریال800,000 ریال800,000
.ws 1 ریال1,100,000 ریال1,250,000 ریال1,100,000
.asia 1 ریال840,000 ریال840,000 ریال840,000
.ws 1 ریال1,100,000 ریال1,250,000 ریال1,100,000
.tel 1 ریال700,000 ریال700,000 ریال700,000
.org.ir 1 ریال55,000 ریال55,000 ریال55,000
.gov.ir 1 ریال55,000 ریال55,000 ریال55,000
.cn.com 1 ریال2,600,000 ریال2,600,000 ریال2,600,000
.co.nz 1 ریال1,100,000 ریال1,100,000 ریال1,100,000
.net.nz 1 ریال1,100,000 ریال1,100,000 ریال1,100,000
.ac.ir 1 ریال55,000 ریال55,000 ریال55,000
.com.co 1 ریال1,050,000 ریال1,050,000 ریال1,050,000
.net.ir 1 ریال55,000 ریال55,000 ریال55,000

Powered by WHMCompleteSolution